Įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos

Apie sprendimą

Statant ir įrengiant naujus visuomeninės paskirties pastatus, kuriuose vienu metu gali būti didelis žmonių skaičius, svarbu įdiegti įspėjimo apie gaisrą balsu ir evakuacijos valdymo garso įrangą (toliau – evakuacinė sistema). Paprastai tokios sistemos susideda iš garsiakalbių, centrinės valdymo įrangos, rezervinių maitinimo šaltinių ir garso stiprintuvų. Diegiant evakuacinę sistemą pastatas yra suskirstomas į atskiras įgarsinimo zonas ir kilus gaisro pavojui skirtingose zonose transliuojamas skirtingas iš anksto įrašytas balsinis įspėjimas apie gaisrą ir evakuacijos instrukcijos.

Europos Sąjungoje yra nustatyti bendri reikalavimai tokio tipo įrangai. Juos atitinkanti įranga yra žymima EN 54 simboliu. Pagrindinės evakuacinių sistemų sudedamosios dalys žymimos taip: EN 54-16 – centrinė valdymo įranga ir garso stiprintuvai; EN 54-24 – garsiakalbiai; EN 54-4 – maitinimo įranga.

Lietuvoje evakuacinių sistemų būtinumą reglamentuoja Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2004.

Nauda organizacijai

Svarbiausia evakuacinės sistemos funkcija – įspėti pastate esančius žmones apie iškilusį gaisro pavojų ir padėti saugiai bei greitai evakuotis iš pavojaus zonos. Paprastai tokios sistemos atlieka ir papildomas funkcijas – transliuoja foninę muziką, reklaminius, informacinius pranešimus. Kilus gaisro pavojui visa ši papildoma informacija yra automatiškai blokuojama ir transliuojamas iš anksto įrašytas su evakuacija susijęs turinys.

Kada gali prireikti?

Statant ir įrengiant naujus visuomeninės paskirties pastatus ypatingas dėmesys yra skiriamas priešgaisrinei saugai, nes tai susiję su žmonių gyvybių išsaugojimu. Labai svarbu, kad pastatuose, kuriuose vienu metu gali būti didelis žmonių skaičius, būtų įrengtos tinkamos evakuacinės sistemos, kurios prireikus padėtų kuo greičiau pasiekti evakuacinius išėjimus. Kilus gaisrui žmonės dažnai puola į paniką ir elgiasi neracionaliai, o dėl to pavojus tik padidėja. Tokiose kritinėse situacijose balsiniai pranešimai gali padėti suvaldyti ir paskirstyti žmonių srautus į skirtingus evakuacinius išėjimus, kad nesusidarytų spūstys prie vieno ar kelių išėjimų.  

Partneriai:

Greiti kontaktai

Sėkmės istorijos

Klaipėdos keleivių ir krovinių terminale - įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema

Į Klaipėdos uostą atvyksta vis daugiau  keleivinių keltų ir kruizinių laivų, ... >

Įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema Kauno r. socialinių paslaugų centre

Japonų gamintojo TOA įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema Kauno ... >