Dokumentų valdymo sprendimai

Automatizuotas Jūsų įmonės dokumentų valdymas

Dokumentų valdymo sprendimai skirti įmonės dokumentų srautams valdyti – centralizuotai juos registruoti, derinti ir tvirtinti:

  • Kiekvienam dokumentų moduliui, aplankui ir / ar konkrečiam dokumentui galima priėjimo teisių nustatymas (aprašoma, kas gali matyti ir / arba koreguoti elementą).
  • Įvairių dokumentų šablonų talpinimas.
  • Dokumentų registravimas registruose.
  • Dokumentų registrų spausdinimas.
 • Informacijos paieška konkrečiame modulyje ir / arba visoje sistemoje.
 • Lengvai surandamas dominantis elementas – filtruojant pagal pasirinktą informaciją, pvz., Klientas, data, atsakingas asmuo, paslauga ir pan.
 • Skirtingų dokumentų ir kitų susijusių duomenų susiejimas tarpusavyje – užtikrina greitą perėjimą į kitą susijusį elementą.
 • Galiojimo datų / terminų kontroliavimas.
 • Dokumento istorijos (versijos) matymas, paėmimas redagavimui ir grąžinimas (check-in / out);.
 • Priminių nustatymas, esant bet kokiems pakeitimams (ateina pranešimas į el. paštą).
 • Dokumentų derinimo / tvirtinimo / pasirašymo procesą palengvina darbo sekos.

Sutarčių valdymo modulio funkcionalumas toks pats kaip ir dokumentų valdymo modulio. Moduliai atskirti, nes kaupia skirtingą papildomą informaciją. Papildomai sutarčių modulis kontroliuoja sutarčių galiojimo terminus.

Korespondencijos valdymo modulis skirtas registruoti įmonės gaunamus ir siunčiamus dokumentus. Šiame modulyje elektroniniu pavidalu yra kaupiama korespondencija, kuri paskirstoma įmonės darbuotojams. Korespondencijos paskirstymas vykdomas užduočių priskyrimu, kas padeda kontroliuoti ar su pateikta korespondencija atsakingas asmuo susipažino ir ar atliko jam pavestus darbus.

Elektroninių sąskaitų faktūrų valdymo modulis, skirtas registruoti ir tvirtinti elektronines sąskaitas faktūras:

 • Standartinė tvirtinimo procedūra pritaikoma pagal konkrečius organizacijos poreikius.
 • Elektroninės sąskaitos faktūros gali būti patalpinamos rankiniu būdu (suvedant sąskaitos faktūros duomenis rankomis) ir / arba automatiškai (sistema sąskaitos faktūros duomenis užpildo pati) pagal klientams siunčiamoje sąskaitoje faktūroje esantį barkodą (daugiau apie tai – čia [nuoroda į e-Archive]).
 • Sąskaitos faktūros saugomos teisės aktuose nurodytą saugojimo terminą.
 • Duomenų prieinamumas apribojamas naudotojo teisėmis.

Partneriai:

Produktų katalogas

Greiti kontaktai

Sėkmės istorijos

"Šiaulių bankas" pasirinko spausdinimo valdymo paslaugas

... >

Daugiau nei dvigubai mažesnės spausdinimo išlaidos – tai įmanoma!

Ar žinote, kad spausdinimui galite sutaupyti daugiau negu dvigubai nekeisdami ... >