Easi-Speak 6 spalvingų mikrofonų komplektas

 Easi-Speak mikrofonus panaudoti galima:

Kalbų lavinime - naudokite imituodami interviu, pasikeisdami rolėmis, skaitydami, įrašydami, perklausydami tai ką įrašėte ir t.t;

Matematikoje - surimavę įrašykite daugybos lentelę ir jos klausydami mokykitės;

Fizikos pamokoje - įrašykite garsą ir klausykitės jo iš skirtingų atstumų - kaip keičiasi garsas;

Mokydamęsi menų - eksperimentuokite su garsu, kad atrastumėte naujų galimybių;

Geografijoje - kalbinkite vietinius miestų ir kaimų gyventojus jiems įdomiomis temomis, įrašykite jų atsakymus;

Muzikoje - įrašykite ir klausykitės muzikos garsų;

Kūno kultūroje - naudokite sprendimą rungtyse ir sporto dienose. Įrašykite pirmas vaikų reakcijas laimėjus ir duokite paklausyti įrašo visai klasei;

Susijusios prekės