Kokybės politika

BMK įsipareigoja visose organizacijos veiklos srityse užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 9001. Veikiant kaip komanda ir visiems bendrovės darbuotojams aktyviai dalyvaujant nuolatiniame kokybės gerinimo procese, užtikrinama, kad kompanijos kokybės tikslai ir klientų pasitenkinimas būtų įgyvendinti. Aukščiausias bendrovės prioritetas - patenkinti kliento lūkesčius. Mes siekiame būti geriausiu mūsų klientų tiekėju. Kokybės tikslų įgyvendinimas yra pagrindinė visų bendrovės darbuotojų užduotis.

BMK sukurta kokybės vadybos sistema užtikrina pastovų visų įmonės procesų tobulinimą. Tai sudaro galimybę teikti klientams aukštos kokybės produktus bei paslaugas, atitikančias klientų lūkesčius ir poreikius. Nuolatinis kokybės sistemos stebėjimas ir gerinimas padeda sukurti profesionalumo bei ilgalaikio bendradarbiavimo atmosferą tarp bendrovės darbuotojų, klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių, kitų suinteresuotųjų šalių.

Kokybės tikslai

  • Stengtis kuo geriau suprasti klientų lūkesčius ir tiksliai laikytis jų reikalavimų, diegiant naujas technologijas ir tobulinant savo darbo organizavimo metodus.
  • Pasirinkti tuos prekių ir paslaugų tiekėjus, kurie geriausiai atitinka klientų reikalavimus.
  • Nuolat stebėti ir vertinti kokybės planavimo ir įgyvendinimo procesą, kuris ne tik leis pašalinti klaidų pasekmes, bet visų pirma padės išvengti klaidų.
  • Gerinti procesų efektyvumą ir rezultatyvumą.
  • Ruošti kompetentingą personalą, padedantį siekti kokybės vadybos sistemos tikslų.
  • Užtikrinti, kad darbuotojų žinios nuolat gausėtų ir visi darbuotojai būtų įtraukti į kokybės valdymą.
  • Ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, sudaryti sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui.
  • Tirti savo srities pasaulinę technologinę raidą ir diegti jos pasiekimus praktikoje, sudarant galimybę klientams gauti naujausius sprendimus.

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation) – tai nauja ES direktyva įtvirtinanti platesnes ES piliečių teises į asmens duomenų apsaugą. Ji įprasmina didžiausią pokytį asmens duomenų apsaugos srityje per pastaruosius 20 metų. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas pakeis asmens duomenų apsaugą anksčiau reglamentavusią 95/46/EG direktyvą.

Atea vertina savo darbuotojų ir klientų privatumą. Mes palaikome naująją asmens duomenų apsaugos tvarką ir būsime pasiruošę 2018 m. gegužę šiai tvarkai įsigalėjus. Norėdami pasiekti šį tikslą Atea inicijuoja programą, padėsiančią sustiprinti ir patobulinti duomenų apsaugą visose Atea Grupei priklausančiose įmonėse.

Ši asmens duomenų apsaugos programa užtikrins Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymąsi visuose įmonių vykdomų procesų lygmenyse, naudojant bet kokią klientų mums suteiktą su jų asmeniniais duomenimis susijusią informaciją.

Siekdama užtikrinti visų reikalavimų laikymąsiAtea nuolat stebės su asmens duomenų apsauga susijusius procesus reguliariai vykdomų vidinių ir išorinių auditų metu.

Atea komanda ne tik įgyvendins naująją, visus reikalavimus atitinkančią duomenų apsaugos programą, tačiau taip pats padės ją įvykdyti ir savo klientams.